Oude gereedschappen in het cultureel centrum op 27 en 28 augustus.Het Cultureel Centrum in Slootdorp mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. Steeds meer ge�nteresseerden weten de weg naar de voormalige Nederlands Hervormde Kerk aan de Brink te vinden om de activiteiten van de Culturele Raad bij te wonen.
Het Centrum heeft echter zelden zoveel bezoekers getrokken als tijdens dat mooie weekeinde van 27 en 28 augustus 2005 toen Theo Janssens en Gooike Visser hun gezamenlijke passie tentoonstelden: bijzondere oude gereedschappen en historische machines.
Zeker in totaal 600 mensen, oud en jong liepen langs de tafels vol met gereedschappen, waarvan velen vroeger zelf nog mee hadden gewerkt: in de akkerbouw, tuinbouw, bollenteelt of veeteelt. Gereedschappen van vijftig, zestig jaar oud; vrijwel allemaal nog in een prima staat. En mochten ze nou geen flauw idee hebben wat het was of waar het voor diende, ze werden door enthousiaste experts voorgelicht.
Ook de nagebouwde pionierswoonkamer bleek een trekpleister. ��Het zag er inderdaad precies zo uit��, hoorde je de (vooral oudere) bezoekers zeggen. Men genoot eveneens van de doorlopende videovoorstelling over het vroegere leven en werken in de befaamde Oostvaardershoeve. 
De tentoonstelling was tevens ook een feest van herkenning. Maar niet alleen omdat men dingen zag die eigenlijk allang uit de herinnering verdwenen waren, maar ook omdat er weer sociale contacten gelegd werden; banden werden aangehaald. Mensen die elkaar jaren niet meer gezien hadden, namen de tijd om bij te praten, vooral over vroeger. �t Gaf het weekeinde een extra glans.
Wij hadden ons in ieder geval geen betere start van het seizoen kunnen wensen en daarom bedankt het team van de Culturele Raad Theo Janssens en Gooike Visser en hun medewerkers hartelijk voor dit fantastische weekend.

Hieronder de foto's van dit weekend.